team thumb

Ülkemize Hayırlı Olsun Dünya'da İlk Sanal Rampa Yazılım Projesi Türkiye'den

1- DÜNYANIN PARSİYEL YÜK VE PARSİYEL ARAÇ  NAKLİYE SİTESİ OLMAK İÇİN TÜM ÇALIŞMALAR YAPILACAK

***Tüm Türkiye’deki  ve Dünyada ki Parsiyel yük ve Araç  Nakliye Hareketlerini ve bilgilerini  Türkiye için düşünürsek bir merkezden veya Dünya için düşünürsek Türkiye’den Yönetmek.

 

2- ÜLKENİN PARSİYEL YÜK VE ARAÇ ORTAK BİLGİ HAVUZU OLUŞTURULACAK

*** Nakliyecilerin vereceği parsiyel araç bilgilerini  ,  Parsiyel Yükü olan  Kuruluşların ( Üretici / Fabrika ve Dış Ticaret Kuruluşlarının vereceği tüm parsiyel yük bilgileri ile buluşturmak , Dolayısıyla  her iki sektörün  birbirlerini görmelerini sağlayacak ortak bir bilgi havuzunun  kurulması ve bu sayede her iki sektör için zamandan ve paradan tasarruf etmesi /

 

3- SEKTÖRLER ARASI İLETİŞİMİ HIZLANDIRILACAK 

***Bu her iki sektörün ( nakliyeci- yük kuruluşları ) parsiyel yükü yüklemesinden son boşaltma ve yükü teslim etme aşamasına kadar tüm süreçleri internetten izlettirebilmek ve kendi aralarında tüm bilgilendirme, koordinasyonlarını bu şekilde sağlamak  /

 

4- ÜLKELER VE ŞEHİRLER ARASI NOKTA SEVKİYATI YAPTIRILACAK

*** Her iki sektörün (Parsiyel Aracların ve Parsiyel Yüklerin nerede olduğunun) doğru bilgilendirilmesi sonucunda nokta sevkiyatlarının yapılabilmesi. Şöyle ki  Şimdilerde bile ilk defa o ülkeye parsiyel yük gönderecek Yük kuruluşları ve Fabrikaların Hangi Nakliyeci kuruluşun Nereye ve Ne şekilde  parsiyel araç organize ettiği bilinmemektedir. O sebepten dolayı parsiyel yük kuruluşlarının doğru aracı görebileceği bir havuz sayesinde yükünü doğru araca verebilecek ve bu durumdan her iki taraf kazançlı çıkacaktır. Çünkü nakliyeci gideceği istikamette yük almış olacak , yük kuruluşu da doğru araca yükünü verdiği için fiyat için daha düşük hız için daha hızlı bir çalışmaya imza atmış olacaktır. / Bir Parsiyel Araçta ki Yüklerin tamamı aynı bölge ve depoya giderse ,boşaltma noktasından uzak bölgelere iç nakliye ile aktarım yapılmasa aynı bölgede dağıtımları yapılmak suretiyle parsiyel araç organizasyonu tamamlanırsa Biz buna nokta sevkiyatı diyoruz.

 

5- YÜK TOPLAMA VE BOŞALTMA ESNASINDA Kİ İÇ NAKLİYE VE DAĞITIM ÇOK KISA MESAFELİ OLACAK

*** Nokta Sevkiyatı  sayesinde yurt içi ve yurtdışında aynı noktaya giden yükler çok kısa mesafede dağıtımı yapılacağı için nakliyeci için maliyet düşecek, ve Nakliyeci parsiyel başına uyguladığı ücretleri daha aşağı çekerek düşük fiyat  uygulayabilecek

 

6-  NAKLİYECİ HEM DÜŞÜK FİYAT VERECEK , HEMDE YÜZLERİ GÜLECEK

*** Parsiyel Araçların  Parsiyel yükü olan kuruluşlarca izlenebilmesi sayesinde aynı araca alınabilecek parsiyel yük miktarı artacak bu sayede nakliyeci kısa surede  parsiyel araçını fazlasıyla doldurabileceği için karlılığı artacak ve bu durumda nakliyeci kısa zamanda istediği doluluk oranına ulaştığı için yüzler gülecek , isterse fiyatları düşürebilecek ve bu da müşteriye çok olumlu bir gelişme  olarak yansıyacaktır

 

7- KARMAŞILIK OLMAYACAK, HERŞEY NET OLACAK

*** Parsiyel Yük Toplamak çok zorlu bir iştir. Her an için parsiyel aracınızın nerede olduğunu nereye gittiğini ne zaman yola çıkacağını ve doluluk oranını ne durumda olduğunu  her zaman parsiyel yükü olan kuruluşlara bizzat telefon açarak yada mail atarak bildirmek zorundasınız . Bu teknikle Çokta fazla Parsiyel yük kuruluşuna ulaşamazsınız . Sistem ve yazılım sayesinde bu şekilde davranmak zorunda kalmıyorsunuz. İhtiyacı olan kuruluş Tüm Bilgilerin verildiği ortak bilgilendirme havuzundan kime yükü verebileceği görebiliyor. Dolayısıyla eski karmaşıklık yaşanmıyor.

 

8- ŞARTLAR AYNI KALACAK FAKAT ÇOK DAHA KALİTELİ HİZMET VERİLEBİLECEK

*** Sistem sayesinde doğru ve hızlı bilgilendirme olacağından dolayı  Parsiyel olarak organize edilen  araçın eskiye göre oranla daha çok sayıda minimum yüke sahip olacağı buda karlığı artıracağından fiyatların düşmesine yada yüksek taşıma fiyatlarına son vereceğine ve Nakliyeci Kuruluş için yüksek karlılığın ve  beraberinde getirdiği kaliteli  hizmete Müşterinin ise daha düşük fiyat almasına sebebiyet verecektir.

 

9- YÜK KURULUŞU ZAMANINI İYİ VE VERİMLİ KULLANACAK

***  Parsiyel Yükü olan fabrika ve ithalatçı ihracatçı Kuruluşlar ,eskiden yada kuracağımız sistemde önceki dönemlerde ,hangi Nakliyeci kuruluşu arasalar herkes yüklerine talip oluyordu. O nedenle doğru bilgiye ulaşmak çok zordu. Dolayısıyla çok fazla bilgi kirliliğinin olduğu sektörde ki tüm verilen bilgileri analiz etmek gerekiyordu. Bu da Yük kuruluşu için zaman kaybına neden oluyordu. Bir yük kuruluşunun doğru araçı bulmak için harcıyacağı zamanı 10 ile 2 saat arasında olacağını düşünürsek ve bunu tüm Ülkeye yayarsak çok önemli bireylerin kısıtlı olan zamanlarında böyle bir bilginin doğruluğunu analiz etmek gibi bir durumla karşı karşıya kalmaları açıkçası ülke için büyük zaman  kayıplarına neden oluyordu

 

10- YÜK KURULUŞLARI VE  NAKLİYECİ KURULUŞLAR DAHA FAZLA KENDİ İŞLERİNİ YAPABİLECEKLER

*** Sistem sayesinde Nakliyeci ve Yük kuruluşları eskiye göre nakliye organizasyon işlerini kısa sürede bitirecekleri için  aynı sürede Daha fazla iş yapmaları sağlanabilecek. Şöyle ki  bir nakliyeci kuruluş Mesala 1 adet parsiyel araç organizasyonu 3 günde yapabiliyorsa sistem sayesinde bundan sonra ki dönemde 3 gün içerisinde bunun çokta fazlasını örneğin 3 adet parsiyel araç organizasyonu yapabilecektir. .Sistemde önce Eskiden  Yük kuruluşu ise  mesala 1 saatte parsiyel yükünü organize edebiliyorken sistemden sonra bu sürenin çok daha az süresinde mesala 10 dakika gibi çok daha kısa sürede  organizasyonu yapabilecek ve bu sayede diğer arta kalan surelerini başka işlerinde kullanabilecekler

 

11- BOŞUNA YAPILAN TÜM İLETİŞİM VE YAZIŞMALAR ÖNLENEBİLECEK.

*** Parsiyel yükü olan Firmaların bilgilendirilmesi amacıyla ,Nakliye Kuruluşları değişik iletişim metodları geliştirmiş fakat verilen bilgilerin çalışmanın zorluğu ve iletişim kopukluğu nedeniyle doğru olmadığı Parsiyel Yük kuruluşları tarafından zamanla anlaşılmıştır. Yük Kuruluşları tarafından gereksiz  olduğu anlaşılan bu çoğu yazışmalar zamanla tüm önemini kaybetmiştir. Sistemin gerçekçi yapısı sayesinde tüm yanlış bilgilendirmelere son verilecek ve Firmaların doğru bilgilendirmeleri tek bir yerden hiçbir iletişim metodu kullanılmadan online olarak gerçekleştirilecektir.

 

12- YÜK KURULUŞLARI ÖZGÜRÇE GEÇE GÜNDÜZ HER ZAMAN BİLGİYE ULAŞABİLACEKLER

*** Sistem Sayesinde online olarak verilebilecek tüm yükleme ve taşıma  bilgilerine sistemin verdiği kullanıcı adı ve şifre sayesinde sisteme girilerek bilgi alabilecekler . Bu sayede Özgür haberleşmenin ve İletişimin önünü tamamen açılmış olacak.

 

13- SEKTÖRDEKİ GÜVEN KRİZİNE SON VERİLECEK

*** Sektördeki bilgi kirliğinden dolayı büyük bir güven krizi yaşanmaktadır.  Bunu da yük kuruluşların araç alarak kendi yüklerini kendilerinin taşıdıklarından anlayabiliyoruz. Bu durumu aşmanın tek yolu doğru bilgilendirme, doğru araç ve yükü zamanında ulaştırma sürecinin işlemesi ve işletilmesi .  Ancak sistem sayesinde  bu şekilde yeniden güven tesis edilebilir.

 

14- PARSİYEL YÜK VE ARAÇ OTOMASYONUNA GEÇİLECEK.

*** Lojistik ve Taşıma Sektörümüzün , Ülkemizin bulunduğu coğrafya ve ulaşım yollarının tam ortasında bulunmasından dolayı kısa bir sürede çok ilerleme sağlanmış ve büyük bir parsiyel yük pazarı oluşmuştur. Dolayısıyla  Ülkemizde aynı anda binlerce  parsiyel araçın ve parsiyel  yükün varlığı düşünüldüğünde tüm bilgilere ulaşmak için bir parsiyel sitemin varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Şimdiye kadar  Her iki Sektörün parsiyel yük ve boş araçlarla ilgili  10 binlerce çalışmayı el yordamıyla bulduğu  ve yapmaya çalıştığı şu günümüzde bu durumun artık hem zaman açısından hemde doğru bilgi almak açısından çok yetersiz kaldığı ve  tüm parsiyel yüklere ve boş araçlara ulaşmak için nakliye de otomasyona geçilmesi ve bu sayede 10 binlerce parsiyel yük ve parsiyel araçlara ulaşmanın önünün açılmasının gerekliği sektör tarafından yavaş yavaş sorgulanmaya başlanmıştır.  Bu otomasyona nasıl geçileceği konusunda  tam fikri olmayan sektöre firmamız tarafından geliştirilen bu sistem sayesinde cevap verilecektir.

 

15- GÜVENLİ BİR PLATFORM TESİS EDİLECEK

*** Her iki sektör  platform sayesinde Güvenli bir şekilde yüklemelerini ve boş araç organizasyonlarını gerçekleştirebilecekler. Çünkü sorun çıkmamsı için tüm önlemler alınabilecek.

 

16- EKONOMİK OLARAK KAYITDIŞILIĞIN ÖNLENMESİ.

*** Zamanla tüm Yük kuruluşları ve Nakliyeci Kuruluşların yüklemeleri ve araç organizasyonlarını  buradan gerçekleştiği düşünüldüğünde tüm ekonomik verilen kayıt altına alınabilecek.

 

17-ÜLKE DIŞINA ÇIKAN YADA KENDİ ŞEHRİ DIŞINA ÇIKAN PARSİYEL ARAÇLAR TEKRAR DÖNÜŞTE PARSİYEL YÜKÜ ALMALARININ ÖNÜ AÇILACAK.

*** Sistemden önce bilginin azlığı yada bilgi havuzunun olmamasından dolayı Parsiyel Araç Kuruluşları dönüşteki yüklerden haberdar olamıyorlardı. Çünkü ülke dışına çıkmak yada bulunduğu şehrin dışına çıkmak parsiyel araç sahiplerini bir anda tanınırlıklarına son vermekte ve yüke ulaşmak için  firmaların bilgi almasını engellemekte ve  yalnız kalmalarına neden olmaktaydı. Dönüşte tanınamamaktan kaynaklı yükleri bulamayan Nakliyeci kuruluşlar sistem sayesinde dönüşte de parsiyel yük organizasyonu yapabilecekler.

 

Gerekçesi:

 

İlk gerekçesi :

Geçmişte Nakliye sektöründe komple yük yerine parsiyel  yükü olan Yük kuruluşlarının ve buna karşılık parsiyel araç çıkarabilecek organizasyonu olmayan Nakliyeci kuruluşların birbirleriyle karşılaştıklarında  parsiyel yük taşımak konusunda birçok tereddütleri vardı . Bir yandan da komple taşıma yapmak nakliyeci kuruluşlara çoğunlukla istenilen karın oluşmasına engel oluyordu. çünkü kolay bir organizasyon olan komple yük taşımak rekabetin en yoğun olduğu bir taşıma tarzı idi ve yük kuruluşları açısından , hangi aracın nerede olduğu bilinmeyen bir ortam ile diğer taraftan yükün nerede bulunduğu bilgisinin bir çok aracı kuruluştan geçerek çok fazla komisyonla taşınması ve diğer etkenler  nakliyeci kuruluşları parsiyel çalışma yaparak daha karlı iş yapmalarını kanısına vardırmıştır  Fakat parsiyel yük organizasyonları öyle sanıldığı kadar basit olmadığı anlaşımış bir çok yerden bilgi akışının olması gerektiği görülmüştür.  Sonradan yapılan parsiyel çalışmalarda , Hem nakliyeciler maliyeti kurtarmadığı ve araçta var olan parsiyel yükün yanına ikinci bir aynı bölgeye giden parsiyel yük bulamadıklarından çok sorunlar yaşamışlardır. Sonrada bir çok firma parsiyel çalışmaktan vazgeçmiş ve bu durumda yük kuruluşu yüksek fiyatlarla parsiyel yüklerini taşıtmak zorunda kalmışlardır. Aslında o yöne gidecek diğer yüklerin bilinmesi durumunda nakliyeci parsiyel araç yapabilecek ve araç yola çıkabilecekti.. Bunu dünyanın önemli Nakliye firmaları kendi tanıtımları ciddi bir sure sayesinde zorda olsa kendi parsiyel çalışmalarını belli bir seviyeye getirmişler ama bu süreç bize göre günümüzde  tıkanmıştır. Sektörün önünü acaçak Radikal bir sisteme gereksinim  duyulmaktadır

 

İkinci gerekçesi:

Günümüzde  geçmişe göre parsiyel araç organizasyonu yapabilen Nakliyeci Kuruluş sayısında çok fazla bir artış gözlenmemesine karşın diğer taraftan parsiyel yüklerde ciddi bir artış gözlenmektedir. Bu durum günümüzde parsiyel araç çıkarmanın bir  zorunluluk olacağını yada bir ihtiyaç olduğunu göstermiştir.  Fakat buna karşın Günümüzün teknolojisi eskiye göre daha fazla parsiyel araç organizasyonu yapma fırsatını sunmamaktadır. Parsiyel araç organizasyonu olması gereken teknoloji yoksundur. Tamamen çalışmalar uzun yıllar almış ve  bir ileri bir geri yöntemlerde belli bir seviyelere getirilmiştir. Bir çoğu u şekilde oluşan parsiyel nakliyeci kuruluşlardır. Aslında günümüz parsiyel araç organizasyonu işlevsel olarak eski zamandan fazlaca farkı yoktur. Halen parsiyel yükün bulunması son derece zordur. Çünkü eskiye göre günümüzde ki parsiyel araçlar çok daha kısa sürede yola çıkmak durumundadır.  Dolayısıyla aynı zamanda aynı yöne gidecek diğer parrsiyel yükün bilinmesi zorunluluk haline gelmiştir.  Buna karşın hala parsiyel yüklemelerde ve parsiyel araç organizasyonunda otomasyona geçilmemiş  El yordamıyla çok kısıtlı imkanlarla bulunmaya devam edilmektedir.  Bu tarz bir yöntem her iki tarafada büyük zararlar vermektedir. Sonuç olarak hiçbir standardın oluşmadığı ve ciddi Zaraların verildiği parsiyel alanında kesinlikle bir otomasyona geçilmesi zorunluluğu vardır. Ve Projemiz bu durumun çözümüne radikal bir sistem olarak çözümdür. Dünya ile rekebet edebilen bir Türkiye için taşıma sektörünün çok önemli olduğu varsayımından yola çıkarsak  bu projeleri muhakkak gerçekleştirmeliyiz

 

Diğer gerekçeler:

1-       PARSİYEL ARAÇLAR ZAMANINDA YOLA ÇIKAMIYORDU.

2-       PARSİYEL YÜKLER ZAMANINDA VARIŞ YERLERİNDE OLAMIYORDU.

3-       PARSİYEL YÜKLER ÇOK DAHA PAHALIYA TAŞINIYORDU.

4-       PARSİYEL YÜKLER ÇOK NOKTA SEVKİYATI YAPILAMIYORDU.

5-       PARSİYEL YÜKLERDE TAM BİLGİLENDİRME SAĞLANAMIYORDU.

6-       PARSİYEL YÜKLERDE KISITLI BİLGİLENDİRME VARDI.

7-       PARSİYEL YÜKTE OTOMASYON YOKTU.

8-       PARSİYEL YÜKLER ÇOK UZUN SÜREDE TESLİ EDİLİYORDU.

9-       PARSİYEL YÜKLER DOĞRU FİRMALARCA TAŞIMIYORDU.

10-   DOĞRU YADA GİDİLEN İSTİKAMETE  PARSİYEL YÜKÜ BULMAK ÇOK ZAMAN ALIYORDU.,

11-   DOĞRU YADA İSTENİLEN VARIŞ NOKTASINA GİDEN PARSİYEL ARAÇI BULMAK ÇOK ZAMAN ALIYORDU.

12-   BU İŞLERİ ORGANİZE ETMEK İÇİN FAZLA SAYIDA KİŞİLER VARDI

13-   PARSİYELDE ÖZELLİKLE YÜK KURULUŞLARIN FAZLA YAŞADIĞI HAYAL KIRIKLIKLARINDAN DOLAYI CİDDİ ANLAMDA GÜVENSİZLİK ORTAMI VARDI.

14-   KENDİ ÜLKESİ VE ŞEHRİ DIŞINA ÇIKMIŞ PARSİYEL ARAÇLARIN DÖNÜŞ OLARAK PARSİYEL DOLDURULMASI VE TEKRAR ÜLKEYE VE ŞEHRE GETİRİLMESİ ÇOK ZORDU.

 

GEREKÇE AÇIKLAMALARI:

*** Her iki sektöre ait kişi ve kurumlar Parsiyel Araçların ve parsiyel yüklerin yada diğer bilgilerin nerede ve nasıl ne durumda  olduğunun bilgisi tam olarak alamıyorlardı,

*** Hızlı bilgilendirme yapılamıyordu.. 

*** Her İki sektörün birbiriyle dialog azlığı ve arada iletişim kirliliğinden kaynaklanan yanlış bilgilendirmeler yada tam bilgilendirilmemesinden kaynaklı bir günde yapılacak işlerin sayısında ciddi bir düşüş yaşanmaktaydı,.

*** Her İki Sektörde bilgiye Ulaşmak çok zaman aldığı için dolayısıyla iş verimliğini azaltıyordu. *** Bilginin yoğun bir şekilde ulaşmamasından kaynaklı her iki sektörde Sorunların artmaktaydı.

*** Her İki Sektörde Bilgiler Çok fazla kaynakdan geldiği için  bilgiler Karmaşıklık oluşturuyordu.

*** İletişim noksanlığından Nakliyeci ve Yük kuruluşlarını doğru aracı ve yükü bulmak için daha fazla zaman harcadıkları için dolayısıyla daha az iş yapıyorlardı  ,

*** Eskide ki Gereksiz Telefon ve yazışmaları vardı,

*** Müşteri ile nakliyeci çok fazla angarya işlerin olmasından kaynaklı oluşan  zaman yetersizliğinden dolayı birbirlerini bilgilendirme de geriye Hızlı bildirimin sağlayamıyorlardı,

*** Sadece Çalışma saatlerinde haberleşme sağlanabiliyordu. Her an kesintisiz özgür haberleşme  ve İletişim yoktu.

*** Parsiyel Yük kuruluşu araç yada diğer tüm isteklerini birinci elden orijinal bilgi yada firmaları bulmak isterken doğru araç ve bilgiye ulaşma  konusunda çok ciddi sıkıntılar çekiyorlardı. Doğruluğunu test edemedikleri  Yanlış verilen bilgiler neticesinde parsiyel yük kuruluşları birçok bedeller ödemek zorunda kalıyorlardı. Dolayısıyla bu durum parsiyel yük kuruluşu ve nakliyeciler arasında ciddi bir güven krizini beraberinde getiriyordu . Ve sonuç olarak bir çok parsiyel yük kuruluşu  Bilgiler birçok kanaldan ve kısıtlı imkanlarla geldiğinden bazen yanlış bilgilendirmeler ve yanlış sonuçlar elde ediyorlardı. Bundan kaynaklı olarak parsiyel yük kuruluşları Yükün taşınmasından kaynaklı  güven krizi yaşıyorlardı  Bu da sektörde büyük sorunlara yol açıyordu. 

*** Her iki Sektör için tüm takipleri yapabilecekleri parsiyel  Nakliye ve yük Otomasyon programı yoktu ,

*** Her İki sektör için Güvenli Bir çalışma ortamı yoktu . Yaşadıkları sorunları anlatabilecekleri ve aktarabilecekleri bir platform yoktu.

*** Gece Gündüz Her an bilgiyi kesintisiz ulaşamıyorlardı,

*** Ekonomik olarak güçlü olan firmalar direk işleri yapacağından  Kayıt dışılığının önlemesi ,

*** Tüm Dünya’da kimin ne yöne parsiyel Yük Aracı ve parsiyel Yükü olduğunun tam olarak bilinmiyordu ,

*** Acil parsiyel Yükü olan firmalar anında o işi yapabilecek parsiyel organizasyon yapabilecek nakliyecilere ulaşamıyorlardı. Bunun için ciddi problemler yaşıyorlardı. Son dakikada işi düşen yük kuruluşlarının spot piyasadan tüm isteklerini anında cevaplandırılması,

Ortaya çıkarmak istediğimiz sistem tamamen bizim tasarladığımız ve ilk defa sektörlere ( Parsiyel araç organizasyonu yapan Nakliyeci kuruluş ile Parsiyel yükü olan Dış Ticaret kuruluşları , fabrikalar ,ithalatçı kuruluşların ve bireysel kişilerin ) uygulanabilecek bir proje olduğundam bir yenilik projesi olarak ele alabiliriz. Projenin söyle avantajları vardır. Dünyada ilk defa bizim tarafımızdan tüm insanlığa sunulacağından ciddi bir yaygınlaşma ve beraberinde dünya pazarlarında firmamızın baskın bir şekilde üstünlüğünü getirecektir. Alınan patentler sayesinde bu üstünlüğümüz her zaman korunacaktır. Bizim projemiz neticesinde oluşacak sistemi kullanan yük ve nakliyeci kuruluşlar diğer sistemi kullanmayan kuruluşlara göre daha avantajlı olacaklar ve daha hızlı işlerini yaptıklarından daha karlı kuruluşlara ve daha düşük maliyetlere kavuşacaklar . O nedenle sistemi kullanan nakliyeci ve yük kuruluşları bu farklılığı anında anlayacaklar ve eş dost ve arkadaşlarına sistemi tavsiye edecekler. Çünkü ön gördüğümüz farklılıklar ciddi anlamda firmaları katkı sağlamakta ve avantajlar sunmaktadır. Söyle bir misalle olayı anlatırsak günümüzde cep telefonu sayesinde son bireye ulaşmak ne kadar bir olaysa bu yük rampası sayesinde dünyanın her hangi bir noktasında ki parsiyel yük ulaşmak o denli teknoloji ve yaptığımız proje sayesinde o kadar kolay olacaktır. yani bir parsiyel yükün bilinmemesi ve bulunmaması artık çok kolay olacak. Tekrar misali söyle verirsek projemizden önceki dönemler için konuşursak parsiyel yükler bir nakliyeci kuruluş için komple taşımaya göre karlılık açısından çok önemliydi. komple yük taşımak çoğunlukla istenilen karın oluşmasına engel oluyordu. çünkü rekabetin çok yoğun olduğu ve hangi aracın nerede olduğu bilinmeyen ortamda çok fazla aracının bulunduğu bir çalışma ortamında nakliyeciler çok az karlarla işlerini yapmak zorunda kalmışlardır. Bu durumdan kurtulmak isteyen Nakliyeci kuruluşlar daha zor organizasyonu olan parsiyel araç organizasyonuna yönelmişler ve bu organizasyonu yapabilen firmalar dünyanın en büyük nakliye kuruluşlarına dönüşmüşlerdir. o nedenle parsiyel çalışmalar günümüzde nakliyeci kuruluşlar için çok önemli olmuştur. Ülkemizin bu anlamda parsiyel yük havuzu ve Parsiyel aşamasını tümüyle anlatabilecek bir çalışması yoktur. ve ihtiyaç duyulduğu bizim kendi internet sitemizde reklam veren  üye kuruluşlar tarafından da teyit edilmektedir. Projemiz eskiye göre çok daha hızlı ve çok daha parsiyel yük toplamayı ve nokta sevkiyatı yaptırabilmeyi amaçlamaktadır. Bu projenin bitiminde ki sistemin kullanılmaması bize göre söz konusu değildir. Kesinlikle bir yenilik ve avantajlı bir sistem olarak firmaların önüne konulacaktır.   Saygılarımızla...


Get a Quote